Vive - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd

VIVE leverer viden, der bidrager til at udvikle velfærdssamfundet og den offentlige sektor. Vive beskæftiger sig med socialområdet, sundhed, styring, uddannelse, børn og unge, beskæftigelse, integration, ældrepleje, økonomi og offentlig ledelse. VIVE er en uafhængig statslig institution under Indenrigs- og Boligministeriet.

 

Landsbyggefonden skal sikre, at der sker en løbende evaluering af de gennemførte boligsociale indsatser samt organisering og styring heraf.

 

Primo 2017 udbød Landsbyggefonden opgaven vedr. evaluering af de boligsociale indsatser finansieret af 2015-18-midlerne og det blev tilbuddet fra Vive og SBI (nu Build), der blev valgt.

 

Evalueringen består af en række delanalyser, der belyser effekter, resultater og erfaringer knyttet til de tre overordnede målsætninger for de boligsociale indsatser under 2015-18-midlerne:

 

  • Tryghed og trivsel, særligt oplevet tryghed, sammenhængskraft og handlekraft i boligområderne.
  • Brud med negativ social arv, særligt uddannelse, beskæftigelse og forebyggelse af kriminalitet hos børn og unge samt tidligt forebyggende familieindsatser.
  • Strategisk styring og udvikling, særligt den entydige ledelse og målretning samt koordinering af indsatser i forhold til at sikre fremdrift og resultater i udviklingen af boligområder og målgrupper. 

 

 

Den første delrapport fra Vive udkom i december 2019 og handler om Tryghed og trivsel i udsatte boligområder.  

 

 

Læs mere om Vive og find flere udgivelse på Vive.dk