Landsbyggefonden 

Landsbyggefonden (LBF) finansierer hovedparten af de boligsociale indsatser i Danmark. 

 

Landsbyggefondens boligsociale midler kan søges af de almene boligorganisationer i samarbejde med den kommune, som det pågældende boligområde er placeret i. Støtten gives til udsatte almene boligområder, hvor der er konstateret væsentlige problemer af økonomisk, social eller anden karakter. 

 

Rammerne for de boligsociale midler er fastlagt i et regulativ og en vejledning. Krav og retningslinjer kan variere, afhængigt af, om der er tale om bevillinger fra 2006-10-midlerne, fra 2011-14-midlerne, fra 2015-18-midlerne eller fra 2019-26-midlerne.  

 

Man kan læse mere om Landsbyggefonden samt finde regulativer, vejledninger, publikationer mm på Landsbyggefondens hjemmeside - klik her

 

Udsatteområder.dk

Frem til 2029 følger en række forskere løbende transformationen i landets hårde ghettoområder og udviklingen i landets øvrige udsatte områder. Udsatteområder.dk udgør det centrale formidlingsvindue for denne forskning og evaluering og rummer desuden evalueringer af andre relevante indsatser i landets udsatte boligområder. 

 

Landsbyggefonden driver hjemmesiden udsatteområder.dk. 

 

 

Magasin

Landsbyggefonden udgiver et online magasin, hvor man kan læse historier om fondens arbejdsområder inklusiv boligsociale indsatser - se magasinet her