Center for Boligsocial Udvikling

Center for Boligsocial Udvikling (CFBU) indsamler viden om og måler effekten af de nuværende indsatser og rådgiver på den baggrund beslutningstagere og praktikere om virkningsfulde indsatser. CFBU er et landsdækkende videnscenter for ministerier, kommuner, boligsociale helhedsplaner og andre, som igangsætter eller driver boligsociale indsatser. 

 

CFBU har til formål at skabe overblik over de mange boligsociale og kommunale indsatser målrettet udsatte boligområder, og finde frem til virkningsfulde indsatser. CFBU evaluerer derfor løbende en række aktiviteter under de boligsociale helhedsplaner samt en del af de statsligt støttede indsatser, der gennemføres af kommunerne. 

 

CFBU udgiver en række rapporter, analyser, håndbøger og afholder arrangementer, hvor de formidler den indsamlede viden. Læs mere på hjemmesiden her