BUILD

BUILD er resultatet af en fusion mellem Institut for Byggeri og Anlæg og Statens Byggeforskningsinstitut (SBI).  BUILD har sit udgangspunkt i ingeniørvidenskaben, men indeholder derudover vigtige og omfattende elementer fra samfundsvidenskab og humaniora. BUILD forsker, rådgiver og uddanner helhedsorienteret i by-, bolig-, bygge-, og anlægsområdets komplekse problemstillinger. BUILD leverer viden til at svare på samfundets største udfordringer som fx klimakrisen, befolkningsudvikling, ressourceknaphed og urbanisering.

 

Landsbyggefonden skal sikre, at der sker en løbende evaluering af de gennemførte boligsociale indsatser samt organisering og styring heraf.

 

Primo 2017 udbød Landsbyggefonden opgaven vedr. evaluering af de boligsociale indsatser finansieret af 2015-18-midlerne og det blev tilbuddet fra Vive og SBI (nu Build), der blev valgt.

 

Evalueringen består af en række delanalyser, der belyser effekter, resultater og erfaringer knyttet til de tre overordnede målsætninger for de boligsociale indsatser under 2015-18-midlerne:

 

  • Tryghed og trivsel, særligt oplevet tryghed, sammenhængskraft og handlekraft i boligområderne.
  • Brud med negativ social arv, særligt uddannelse, beskæftigelse og forebyggelse af kriminalitet hos børn og unge samt tidligt forebyggende familieindsatser.
  • Strategisk styring og udvikling, særligt den entydige ledelse og målretning samt koordinering af indsatser i forhold til at sikre fremdrift og resultater i udviklingen af boligområder og målgrupper. 

 

 

Build står for delanalysen om strategisk styring og udvikling, og førmåling og foreløbige resultater er udkommet i rapporten Strategisk styring og udvikling i de boligsociale indsatser under 2015- 2018-midlerne

 

Rapporten udgør første del af evalueringen. Temaet om strategisk styring og udvikling vil desuden blive adresseret i en rapport i 2021 med fokus på virkninger af den nye organisationsstruktur.

 

 

Læs mere om Build og find flere udgivelser på https://sbi.dk/