Arbejdsmetodekatalog

I de boligsociale indsatser gennemføres en lang række aktiviteter, som adresserer de udfordringer, der findes i udsatte almene boligområder. I aktiviteterne anvendes forskellige arbejdsmetoder, som kendetegner den faglige praksis. 


Arbejdsmetodekatalogerne giver konkret indsigt i, hvordan man griber forskellige opgaver an i det boligsociale arbejde. Nedenunder finder du fire arbejdsmetodekataloger som sætter fokus på 1) Gruppebaseret læring 2) Individuel brobygning 3) Samskabelse og 4) Praksisnær læring
 

 

 

 

Arbejdsmetodekatalog for gruppebaseret læring 


I dette katalog kan du læse om erfaringer med arbejdsmetoden gruppebaseret læring. Metoden tager afsæt i grupper, hvor der i et tillidsfuldt rum opbygges forskellige former for kompetencer hos beboerne i boligområdet, eksempelvis sundhed, håndtering af sociale problemer, skolegang og beskæftigelse.
 

 

Kataloget kan hentes her

 

 

 

 

Arbejdsmetodekatalog for individuel brobygning  

I dette katalog kan du læse om erfaringer med arbejdsmetoden individuel brobygning. Metoden har, gennem vejledning og brobygning til andre relevante aktører, til formål at hjælpe den enkelte beboer med konkrete udfordringer i deres hverdag og i forhold til at skabe forandring og progression i deres liv. 

 

Kataloget kan hentes her 

 

 

 

 

Arbejdsmetodekatalog for samskabelse 

I dette katalog kan du læse om erfaringer med arbejdsmetoden samskabelse og om, hvordan den anvendes i boligsociale aktiviteter målrettet børn, unge og voksne.  

 

Kataloget kan hentes her 

 

 

 

 

Arbejdsmetodekatalog for praksisnær læring 

I dette katalog kan du læse om erfaringer med arbejdsmetoden praksisnær læring. Metoden har fokus på, at den deltagende målgruppe får en anderledes læring ved at tage del i mere praktiske aktiviteter, som er koblet til en virkelighedsnær situation. 

 

Kataloget kan hentes her