Udviklingsspor i boligsociale indsatser

Her kan du finde inspiration til udvikling af arbejdet med boligsociale indsatser. Mange boligsociale indsatser får støtte fra Landsbyggefonden ud fra helt specifikke rammer.

Siden 2020 har vi set forskellige tendenser i udvikling af arbejdet omkring og med de boligsociale indsatser. Der er bl.a. øget fokus på, hvordan de boligsociale indsatser kan være mere bydækkende og dermed rumme flere boligområder samt hvordan sociale effektinvesteringer kan supplere nuværende boligsociale indsatser.

 

Her har vi samlet inspiration til denne udvikling.

 

 

 

Bydækkende boligsociale indsatser

  • Landsbyggefondens webinar om bydækkende indsatser - se webinaret her

 

Sociale effektinvesteringer

Clement Talk på Folkemøde om sociale investeringer
Den sociale kapitalfonds webinar om eksempel på en social effektinvestering

 

 

Generel udvikling

  • Center for Boligsocial Udvikling har samlet viden om forskellige perspektiver i udvikling af arbejdet - følg linket her