Entydig Ledelse

Samarbejde, slagkraft og strategiske beslutninger er vigtige elementer i ledelsen af de boligsociale indsatser. Her på siden kan du finde oplysende og inspirerende indspark til bestyrelsesarbejdet.

Boligsociale indsatser er et samarbejde mellem kommune, boligorganisationer og andre aktører. Det er indsatser, der går på tværs af fagligheder og organisationer. Det stiller krav om entydig ledelse. Man kan sige, at kompleksiteten mellem fagligheder, tilgange, organisationer og relationer kræver, at man gennem en klar ledelsesstreng skaber mere entydighed og enkelhed. På den måde bliver det mindre komplekst og muligt at handle i. Det skaber et større afkast af den store fælles indsats.  

 

Entydig ledelse betyder i praksis, at der nedsættes en bestyrelse og at der laves øvrige platforme og aftaler, der sikrer at samarbejde og koordinering mellem forskellige aktører sker på alle niveauer fra frontmedarbejdere til topledere.  

 

Her kan du finde links til videoer, pjecer og andet materiale der beskriver arbejdet med entydig ledelse samt en række værktøjer. 

 

 

 

Til dig, der vil vide mere om entydig ledelse fx nye bestyrelsesmedlemmer  

Klik på nedenstående overskrifter for mere info

 

 

 

Landsbyggefonden har lavet en række videoer om værdien af bestyrelsesarbejde. Se nærmere på centrale elementer i det boligsociale bestyrelsesarbejde herunder:

 

Bestyrelsens perspektiv: Fælles retning i den lokale indsats - bestyrelsesarbejdet i praksis

Forskerens perspektiv: Styring og ledelse - bestyrelsens centrale rolle

Kickoff og etablering - få bestyrelsen til at leve

Landsbyggefondens perspektiv: Nye bestyrelser i den boligsociale indsats - hvad og hvorfor?

 


 

 

Forstå den almene sektor på 2 minutter:

 

Forstå landsbyggefonden på 1 minut:

 


 

Til dig, der skal betjene en bestyrelse eller følge-/styregruppe 

Værktøjer til arbejde i bestyrelser samt følge-/styregrupper 

 

 

 

Til dig, der ønsker mere inspiration til ledelse i boligsociale indsatser 

 

 

Vil du vide mere så kontakt Louise Buch Viftruplvi@bl.dk eller 2295 9126