Boligsocialnet

Boligsocialnet samler mennesker, organisationer og erfaringer på det boligsociale felt for at skabe værdi for beboere og boligområder gennem boligsociale indsatser. Boligsocialnet er et samarbejde mellem KL og BL – Danmarks Almene Boliger.  

 

  • Vi sætter fokus på samarbejde mellem fagligheder, rationaler og organisationer, da boligsociale indsatser fungerer og udfoldes i samspillet mellem forskellige aktører. 

  • Vi målretter tilbud til alle professionelle niveauer fra frontmedarbejdere til topledere i kommuner og boligorganisationer samt hos øvrige samarbejdspartnere, fordi indsatser på tværs af organisationer også går på tværs af hierarkier.   

  • Vi tilbyder en lang række netværk, konferencer, seminarer og kurser. 

 

Boligsocialnet indgår i tæt samarbejde med Landsbyggefonden og Center for Boligsocial Udvikling (CFBU).

Boligsocialnet er finansieret af KL og BL – Danmarks Almene Boliger med støtte fra Landsbyggefonden.