Strategisk Forum

Indhold og emner

Strategisk Forum skal opbygge den lokale og nationale kapacitet på højt strategisk niveau til at udvikle udsatte boligområder til boligområder i balance med den øvrige by. 

 

Form

Fysisk heldagsmøde som består af en vekslen mellem oplæg og gruppearbejde.

 

Oplæggene vil indeholde aktuel viden og erfaring, som skal inspirere bestyrelsesarbejdet både i forhold til bestyrelsen som organisatorisk platform og i forhold til de sociale indsatser i boligsociale helhedsplaner.

 

Programmet indrammes af et politisk indblik fra hhv. KL og BL. 

  

 

Mødekadence

Èn gang årligt.  

 

 

Målgruppe

Alle medlemmer af bestyrelser for boligsociale indsatser. Er der ikke en bestyrelse, kan repræsentanter fra ledelsen i form af en styregruppe deltage. De personer, der betjener bestyrelserne kan desuden deltage.  

 

 

Arbejdsområde

Entydig ledelse, bestyrelsesarbejde, samspil med andre indsatser som fysisk omdannelse  

 

 

Næste møde

Onsdag d. 9. februar. 2022, Fængslet Horsens

 

 

Tilmelding

Kontakt Louise Buch Viftrup på lvi@bl.dk