Netværk: Projektledere

Indhold og emner

Netværket ’Projektledere’ er et obligatorisk møde for alle projektledere af en boligsocial indsats finansieret af Landsbyggefonden. Alle der har det overordnede daglige ansvar for en helhedsplan deltager. Mødet sikrer videndeling og netværk mellem deltagerne, samt deler info fra aktører som Landsbyggefonden m.fl.  

 

Form

Netværksmøderne vil som udgangspunkt indeholde 1-2 faglige oplæg som inspiration til efterfølgende drøftelser.  Det kan være oplæg fra netværkets medlemmer eller eksterne. 

 

Der vil ligeledes prioriteres tid til erfaringsudveksling mellem mødedeltagerne, da jeres erfaringer er essentielle for udviklingen af området. 

 

De fysiske møder vil som udgangspunkt afholdes ved netværkets deltagere. 

 

Det er gratis at deltage i netværket. 

  

 

Mødekadence

2 årlige møder, samt Samarbejdskonference med deltagelse af BL netværk og KL netværk. 

 

 

Målgruppe

Projektledere herunder ledere af boligsociale indsatser.  

 

 

Arbejdsområde

Ledelse i den boligsociale helhedsplan, boligsociale indsatser

 

 

Næste møde

Projektledermøder i hhv vest d. 17. maj 2022 og øst d. 19. maj 2022. Steder opdateres snarest. 

 

Tilmelding

Kontakt Jane Østgaard Sørensen på jos@bl.dk