Netværk: KL

Indhold og emner

Netværket har til formål at sikre videndeling og netværk mellem ansatte i kommunerne, som beskæftiger sig med det boligsociale felt. 

 

Form

Netværksmøderne vil som udgangspunkt indeholde 1-2 faglige oplæg som inspiration til efterfølgende drøftelser.  

 

Der vil ligeledes prioriteres tid til erfaringsudveksling mellem mødedeltagerne, da jeres erfaringer er essentielle for udviklingen af området. 

 

De fysiske møder vil som udgangspunkt afholdes ved netværkets deltagere. 

 

Det er gratis at deltage i netværket. 

  

 

Mødekadence

2-3 møder årligt, samt Samarbejdskonference med deltagelse af projektledernetværk og BL netværk. 

 

 

Målgruppe

KL-netværket er for boligsociale koordinatorer, som er ansat i kommunerne. 

 

 

Arbejdsområde

Tværfagligt samarbejde, boligsocialt arbejde, kommunale medarbejdere med koordinerende opgaver ift. almene boliger og udsatte boligområder. 

 

 

Næste møde

 

 

 

Tilmelding

Kontakt Ulla Schärfe på ulsc@kl.dk