Faglige netværk består af en række netværk, der har til formål at danne ramme for videns- og erfaringsudveksling mellem de boligsociale medarbejdere.
Boligsocialnet Netværk Faglige netværk
Netværk
Økonomiske rådgivere
Læs mere
Netværk
Familieindsatser
Læs mere
Netværk
Startboliger
Læs mere
Netværk
Sociale viceværter
Læs mere
Netværk
Fædre & mandeindsatser
Læs mere
Netværk
Beskæftigelsesindsatser
Læs mere
Netværk
Fritidsjobindsatser
Læs mere
Netværk
Kriminalpræventivt samarbejde
Læs mere
Netværk
Lokalsamfund & medborgerskab
Læs mere