Netværk: BL

Indhold og emner

Netværket skal sikre videndeling og netværk mellem deltagerne, der kommer fra boligorganisationer i hele landet.  

 

Form

Netværksmøderne vil som udgangspunkt indeholde 1-2 faglige oplæg som inspiration til efterfølgende drøftelser.

  

Der vil ligeledes prioriteres tid til erfaringsudveksling mellem mødedeltagerne, da jeres erfaringer er essentielle for udviklingen af området. 

 

De fysiske møder vil som udgangspunkt afholdes ved BL i København.  

 

Det er gratis at deltage i netværket. 

 

 

Mødekadence

2 årlige møder, samt Samarbejdskonference med deltagelse af projektledernetværk og KL netværk 

 

 

Målgruppe

BL-netværket er et netværk for koordinatorer ansat i boligorganisationerne. 

 

 

Arbejdsområde

Koordinering, ledelse, overblik over flere boligområder med boligsociale indsatser 

 

 

Næste møde

Online netværksmøde 8. december kl. 10-11.30 

 

 

Tilmelding

Kontakt Jane Østgaard Sørensen på jos@bl.dk