Disclaimer

Denne hjemmeside drives og ejes af boligsocialnet. Formålet med denne hjemmeside er at fortælle om boligsocialnet, samt at fungere som en samlet kommunikationsplatform til, for og af alle boligsociale medarbejdere over hele landet.

Ansvarsfraskrivelse

Indholdet på boligsocialnet.dk gøres offentligt tilgængeligt i oplysningsøjemed. Boligsocialnet tilstræber, at indholdet er ajour, men vi kan ikke garantere, at indholdet er komplet og korrekt.

 

Hjemmesiden indeholder links til andre hjemmesider tilvejebragt af tredjemand, over hvilke boligsocialnet ikke har kontrol. Selv om boligsocialnet bestræber sig på at sikre at oplysningerne på denne hjemmeside er korrekte, gives der ingen garanti for oplysningernes nøjagtighed. Oplysninger kan ændres uden varsel.

 

Boligsocialnet tager alle rimelige forholdsregler for at sikre, at boligsocialnet.dk ikke indeholder virus, orm, trojanske heste eller lignende. Boligsocialnet garanterer imidlertid ikke, at boligsocialnet.dk er fri for sådanne skadelige programmer og fraskriver sig ethvert ansvar for tab som følge af skadelige programmer, som er modtaget fra boligsocialnet.dk eller via filer, som kan downloades fra boligsocialnet.dk.

Ophavsret 
Indholdet på dette website er ophavsretsbeskyttet og tilhører Boligsocialnet. 

Informationerne på dette website, inklusiv tekst, billeder og lyd, må ikke reproduceres, ændres eller kopieres i nogen form. At modificere indholdet på dette website er ulovligt og eventuelle overtrædelser forfølges. 

Links
Det er tilladt at linke til boligsocialnets indhold med korrekt kildeangivelse. Enkeltstående brug af dybe links er legitimt mens systematisk brug af deep linking eller RSS til kommercielle formål ikke er tilladt. Det er tilladt at linke til boligsocialnet.dk forside på en loyal og ikke-konkurrerende måde.

 

Behandling af personoplysninger

Du kan til- og afmelde nyhedsbrevene på boligsocialnet.dk. Email-adresser anvendes udelukkende til at udsende disse nyhedsbreve og behandles fortroligt.

 

Personoplysninger bruges til at gennemføre og bekræfte deltagelse og køb i konferencer, seminarer eller kurser. Boligsocialnet vil via boligsocialnet.dk indsamle og behandle følgende personoplysninger:

 

  • Repræsenterer følgende projekt
  • Projektadresse
  • Funktion
  • Hvor længe har du arbejdet med boligsocialt arbejde
  • Faktureringsoplysnigner

Boligsocialnets behandling af personoplysninger lever op de til enhver tid gældende krav, herunder sikkerhedskrav, der følger af persondataloven samt tilhørende bekendtgørelser og vejledninger. Boligsocialnet sletter oplysninger, der ikke længere er relevante at behandle, samt oplysninger, som en bruger ønsker slettet. Personoplysningerne videregives ikke til tredjeparter.

Når du benytter boligsocialnet.dk, opsamles der oplysninger om din adfærd. Dette sker blandt andet ved brug af "cookies". Læs mere om boligsocialnets cookie-politik her.


Varemærkekendetegn 
De til boligsocialnet relaterede varemærkekendetegn, som findes på websitet tilhører boligsocialnet og er beskyttet af varemærkeloven. Det er ikke tilladt at anvende boligsocialnets varemærkekendetegn, hverken i papirform, digitalt eller via andre medier uden forudgående godkendelse. 

Lovvalg og værneting

Brugen af boligsocialnet.dk er undergivet dansk ret, og tvister, der udspringer af eller vedrører boligsocialnet.dk, skal behandles af de danske domstole.