Netværkstilbud for projektledere

Der kan være mange udfordringer og dilemmaer forbundet med personaleledelse i en boligsocial indsats. Med udgangspunkt i jeres erfaringer sætter vi gang i drøftelser og refleksioner over personaleledelse og ledelsesgrundlag.

03.02.2022

Ledige pladser

DKK 0,-

ID:

22-11

Type:

Temadag

Varighed:

9.00-11.00

Tilmeldingsfrist:

31.01.2022

Boligsocialnet

Kontakt sekretariatet

T: 33 76 20 00

E: boligsocialnet@bl.dk

Målgruppe:
Netværket er åbent for alle projektledere, der har det overordnede daglige ansvar for den boligsociale indsats.  

Indhold & program:
Sidste forår introducerede vi et nyt tilbud, der i første omgang bestod af tre online netværksmøder med mulighed for at mødes om temaer, der tager udgangspunkt i jeres erfaringer, udfordringer og behov. De to første møder er afholdt, men vi er nu klar til at invitere til et tredje netværksmøde.

På baggrund af jeres input og ønsker sætter vi fokus på personaleledelse og de udfordringer og dilemmaer, der kan opstå. Det kan fx være spørgsmål om hvordan man leder en gruppe medarbejdere med stor diversitet, medarbejdere der eventuelt er spredt over flere lokationer, medarbejdere der kan have usikre ansættelsesvi9lkår og meget andet.

Deltagerne på netværksmøderne har været skiftende, så I er alle velkomne.

Boligsocialnet er vært for netværksmøderne, men en facilitator fra Mobilize bidrager med faglige input både i planlægningen og afholdelsen af netværksmøderne.

Forud for netværksmødet får deltagerne tilsendt refleksionsspørgsmål og materiale, der skal være med til at rammesætte drøftelser på netværksmødet.


Praktisk:
Deltagelse er gratis og det foregår på Microsoft Teams. Link udsendes ca. 2 dage før mødet. Har I ikke modtaget et link senest kl. 12.00 dagen før, så tjek jeres spamfilter eller kontakt boligsocialnet.

Boligsocialnet er vært for netværksmøderne, men en facilitator fra Mobilize bidrager med faglige input både i planlægningen og afholdelsen af netværksmøderne.

Sted

Online - Ved din PC