Strategisk Forum 2022 - Fysisk

Fælles om byen og borgerne – velfærdsudvikling i krydsfelt.Strategisk Forum har fokus på, hvordan bestyrelser for boligsociale indsatser sikrer, at kommuner og boligorganisationer er fælles om udvikling af byområder og velfærd. Arrangementet præsenterer eksempler på samarbejde der skaber nye løsninger, på nogle af samfundets wicked problems således at både borgere og lokalsamfund løftes.

10.05.2022

Horsens

Ledige pladser

DKK 500,-

ID:

22-10

Type:

Konference

Varighed:

10.00-15.30

Tilmeldingsfrist:

07.04.2022

Boligsocialnet

Kontakt sekretariatet

T: 33 76 20 00

E: boligsocialnet@bl.dk

Målgruppe:
Medlemmer af boligsociale bestyrelser samt medarbejdere, der betjener bestyrelserne. 

Arbejdsområde:
Direktører og andre chefer i kommuner og boligorganisationer, ledere og boligsociale indsatser samt ansatte i kommuner og boligorganisationer med koordinator-funktion ift. Boligsociale indsatser.

Indhold & program:
Programmet er under udvikling, men vil bl.a. indeholde oplæg fra følgende:

  • Nina Smith, formand for Reformkommissionen og professor på Aarhus Universitet: Samfundsproblemer og bud på nye veje: Der sættes spot på økonomiske og samfundsmæssige problemstillinger, som Reformkommissionen adresserer og hvad arbejdet i kommissionen indtil videre har vist af lovende muligheder?
  • Laila Kildesgaard, direktør i KL og Bent Madsen, direktør i BL - Danmarks Almene Boliger: Indblik i aktuelle dagsordner koblet til velfærd, bystrategi og det konkrete arbejde i boligsociale indsatser
  • Landsbyggefonden, Center for Boligsocial Udvikling og cases fra bestyrelser vil også komme på programmet.

Programmet opdateres løbende. 

Form:
Fysisk konference med vekselvirkning mellem oplæg, drøftelse og videndeling. Vi følger løbende udviklingen i COVID-19 og tilpasser program og form efter gældende retningslinjer.  

Tilmelding:
Hvis du ikke tidligere har deltaget i et arrangement gennem boligsocialnet eller du ikke har et login til tilmelding, er du velkommen til at skrive til Ann Daugbjerg Olsen ado@bl.dk, der så vil hjælpe dig med tilmeldingen.

Sted

Fængslet

Fussingsvej

8700 Horsens