Netværksmøde: Beskæftigelse

Hvordan kan man koble med andre aktører man deler faciliteter med og åbne nye døre for beskæftigelse? Er der et uforløst potentiale ifm. omdannelse af boligområder? Hvordan etablerer man det gode samarbejde med virksomheder eller andre afdelinger i egen organisation? Vær med til at finde bud på det, når vi besøger Gellerup til netværksmøde for beskæftigelsesindsatser.

26.04.2022

Brabrand

Tilmelding lukket

DKK 0,-

ID:

21-451

Type:

Netværksmøde

Varighed:

09.15-15.00

Tilmeldingsfrist:

21.04.2022

Boligsocialnet

Kontakt sekretariatet

T: 33 76 20 00

E: boligsocialnet@bl.dk

Kan fællesfaciliteter og fysiske omdannelser indeholde et uforløst potentiale ift. beskæftigelsesarbejdet?

Vi hører hvordan man i den boligsociale indsats i Herredsvang bruger det at være en del af et kulturhus, aktivt i sit beskæftigelsesarbejde. Den boligsociale indsats i Gellerup er netop i gang med at flytte ind i Sport og Kulturcampus, hvor de vil dele deres ambitioner og planer for, hvordan de vil arbejde på at få skabt synergieffekter mellem husets aktører.

Eftermiddagen byder på drøftelser omkring jobskabelse ifm. omdannelser, hvor Gellerup deler deres erfaringer med at se muligheder, når man har et boligområde der gennemgår massive omdannelser – både på byggepladsen, men mindst lige så vigtigt på evt. nye driftsopgaver i de færdige projekter.

Vi afslutter med en snak omkring det at skabe det bedste vilkår for nye samarbejder – hvilken tilgang bruger man? Kan man gøre det nemmere at sige ja til den hånd man rækker frem?

Dagsorden

09:15-09:30
Drop-in med morgenbrød, kaffe og the

09:30-10:00
Velkommen
Bordet rundt – kort præsentation

10:00-11:30
Synergieffekter ved kobling til øvrige aktører i fællesfaciliteter
- Erfaringer fra Herredsvang Kulturhus om samarbejdet med heriliggende bibliotek v. Lene
- Gellerup om deres håb, planer og ambitioner for deres nye base i Samlingshuset, der er en del af Sport og Kulturcampus.

Der vil være plads til spørgsmål og drøftelser undervejs

11:30-12:15
Frokost

12:15-13:00
Gåtur og rundvisning i nærområdet

13:00-14:15
Omdannelser og beskæftigelse
Gellerup deler deres erfaringer med at skabe jobs ifm. de omfattende omdannelser Gellerup gennemgår – både på byggepladsen, samt andre jobs omdannelserne kan afføde under og efter byggeriet. Hvor går det godt, og hvor er der et uforløst potentiale? Hvordan ser det ud hos jer andre?

Blanding af oplæg og drøftelser

14:15-14:30
Hvordan etablerer man det gode samarbejde med virksomheder (inkl. boligorganisation og kommune)?
- Kort inspirationsoplæg
- Individuel refleksion (2min) – Hvordan er din tilgang?
- Erfaringsudveksling i mindre grupper

Hver gruppe vælger 2 ting de vil fremhæve fra deres drøftelser, samt en der vil præsentere i plenum

14:30-14:45
Opsamling i plenum
Hver gruppe præsenterer pointer fra deres drøftelser

14:45-14:50
Take-away
- Hvad tager du med fra i dag? Noter selv og del gerne

14:50-15:00
Næste møde og evt.
-Hvor, hvad og hvordan

15:00
Tak for i dag

Målgruppe:
Medarbejdere i beskæftigelsesindsatser med ansættelse i kommune eller boligorganisation.

Sted

Yggdrasil

Karen Blixens Boulevard

8220 Brabrand