Netværksmøde: Sociale viceværter

Hvordan kan man samarbejde med lokale foreninger og fællesskaber med henblik på at integrere flere af lokalområdets udsatte beboere? Hvordan prioriterer man sine ressourcer ift. at understøtte beboeraktiviteter? Hvilke metoder virker godt til at styrke beboeres deltagelse og engagement? Det og meget mere kigger vi nærmere på, når vi besøger den boligsociale indsats i Viby J til netværksmøde for sociale viceværter den 21. april 2022.

21.04.2022

Viby J

Tilmelding lukket

DKK 0,-

ID:

21-374

Type:

Netværksmøde

Varighed:

09.30-15.00

Tilmeldingsfrist:

18.04.2022

Boligsocialnet

Kontakt sekretariatet

T: 33 76 20 00

E: boligsocialnet@bl.dk

Ressourcer, håndholdte indsatser og forventninger
Det bliver ofte italesat blandt boligsociale medarbejdere, at man har et indtryk af, at der er flere, der kunne nyde godt af den boligsociale indsats – men de deltager ikke. Hvordan kan det være og hvilke greb kan man bruge for at få større rækkevidde?

Vi ser på hvordan lokalsamfundets ressourcer kan bringes i spil og drøfter de dilemmaer, der kan opstå, når man selv skal prioritere sine ressourcer ift. at understøtte enkelte beboere eller aktiviteter – hvor meget krudt skal man bruge på en aktivitet, der har svært ved at få liv? Hvornår drejer man nøglen om og hvorfor? Hvad sker der når vi slipper beboeren eller aktiviteten?

I løbet af dagen drøfter vi ovenstående og får nogle bud på værktøjer til arbejdet, samt refleksioner omkring egen praksis og drøftelse af vores forventninger til beboere, frivillige og borgere.


Torsdag d. 21. april 2022

09:30-10:00
Drop-in med morgenbrød, kaffe og the


10:00-10:30
Velkommen

 • Dagens program og tjek ind

10:30-11:15
Case: ”Aktive fællesskaber som løftestang for området”

 • Trine (Viby J) deler et eksempel på, hvordan de i VibySyd arbejder på at styrke samarbejdet med områdets aktive foreninger og fællesskaber med henblik på at integrere flere af lokalområdets udsatte beboere.
 • Hvordan samarbejder I med lokalområdets frivillige aktører ift. at koble dem med udsatte beboere? Og hvis ikke - hvorfor?

  Der er plads til spørgsmål mm. undervejs.

11:15-12:15
Gruppedrøftelser – hvor langt skal man gå for den enkelte beboere/aktivitet?

 • En håndholdt indsats kan kræve store mængder ressourcer, men kan samtidigt også være den indsats, der skal til for at skabe de bedste vilkår for varige forandringer – men hvilke krav kan man sætte til beboere? Hvornår bør man give slip? Hvordan sikrer man, at man ikke bruger al sin tid på enkelte beboere? Hvor lang tid skal man holde liv i aktiviteter, der har begrænset deltagelse?

  Drøftelser i mindre grupper – en fra hver gruppe præsenterer pointer i plenum

12:15-13:15
Frokost

13:15-13:45
Medborgerskab, sammenhængskraft og social integration v. CFBU

 • Sarah Lunar og Siff Monrad Langkilde giver os et inspirationsoplæg via Teams, hvor de med udgangspunkt i rapporten ”Medborgerskab, sammenhængskraft og social integration” sætter fokus på relevante metoder til at styrke beboeres deltagelse i lokalområdet.

13:45-14:15
Gruppedrøftelser med udgangspunkt i CFBU’s oplæg

 • Kan I genkende metoderne i jeres arbejde – hvis ja, hvilke gode erfaringer har og hvor har i set særlige udfordringer?
 • Hvor kan metoderne komme til gavn i jeres arbejde?

14:15-14:45
Deltagelse, frivillighed og borgere – Har vi passende forventninger?

 • Kort inspirationsoplæg v. Nils om inddragelse, engagement og forankring. Hvad kan vores tilgang og ord betyde for det forventelige output? Hvornår snakker vi om beboerinddragelse? Hvornår rekrutterer vi og hvorfor?

  Refleksion omkring egen praksis og åben drøftelse i plenum

14:40-14:50
Næste møde

 • Torsdag d. 13. oktober i Ribe/Bramming – forslag til dagsorden.

14:50-15:00
Afrunding og evt.

 • Hvad har jeg fået med mig fra dagen, og hvad vil jeg arbejde videre med, når jeg kommer hjem?

15:00
Tak for i dag

Målgruppe:
Sociale viceværter ansat i en boligorganisation eller boligsocial helhedsplan.

Sted

Rosenhøj

Rosenhøj

8260 Viby J