Netværksmøde: Lokalsamfund & medborgerskab

Hvordan samarbejder du med den lokale afdelingsbestyrelse? Hvordan kan man som boligsocial medarbejder understøtte beboerdemokratiet? Hvordan kan man arbejde med beboerinddragelse, demokratisk dannelse og strategisk netværksdannelse? Vær med når vi besøger den boligsociale indsats i Svendborg og drøfter det almene beboerdemokrati set fra et boligsocialt perspektiv.

05.05.2022

Svendborg

Tilmelding lukket

DKK 0,-

ID:

21-373

Type:

Netværksmøde

Varighed:

09.30-15:00

Tilmeldingsfrist:

02.05.2022

Boligsocialnet

Kontakt sekretariatet

T: 33 76 20 00

E: boligsocialnet@bl.dk

Beboerdemokratiet set fra et boligsocialt perspektiv
De boligsociale medarbejdere er helt ude i fronten, hvor beboerdemokratiet lever på godt og ondt, hvorfor vi har brug for at bringe jeres viden i spil ift. styrke beboerdemokratiet – både det I selv kan handle på men også det i drømmer om!

Vi har derfor sat hele dagen af til at dele erfaringer omkring arbejdet med beboerdemokratiet med særligt fokus på det lokale beboerdemokrati.

Torsdag d. 5. maj 2022

09:30-10:00
Drop-in med morgenbrød, kaffe og the

10:00-10:15
Velkommen
 Dagens program og tjek ind.

10:15-10:45
Mødet med beboerdemokratiet
-   Signe giver et eksempel fra sit virke i den boligsociale helhedsplan i Svendborg
-   Erfaringsdeling: Samarbejdet med beboerdemokratiet - både de gode og dårlige eksempler

10:45-12:15
Medborgerskab, sammenhængskraft og social integration v. CFBU
-   Sarah Lunar (CFBU) og Siff Monrad Langkilde (CFBU) lægger op til drøftelser med udgangspunkt i fund fra rapporten Medborgerskab, sammenhængskraft og social integration. Hvilke barrierer kan være afgørende for at man ikke deltager? Hvordan kan man arbejde med beboerinddragelse, demokratisk dannelse og strategisk netværksdannelse
Blanding af oplæg og drøftelser.

12:15-13:00
Frokost

13:00-13:40
Hvad siger beboerne om beboerdemokratiet?
Vi samer op på formiddagens vidensdeling og ser på den boligsociale medarbejders rolle ift. beboerdemokratiet med udgangspunkt i svarene fra beboerne.

-   Hvordan positionerer vi os ift. beboerdemokratiet?
-   Hvad kan/må/bør vi?
-   Hvad kan vi gøre i det små for at styrke beboerdemokratiet?

Hvad drømmer vi om - også udenfor det vi kan handle på?

13:40-14:20
Gåtur i området
-   Inspiration og fri snak

14:20-14:40
Hvordan arbejder BL med udviklingen af beboerdemokratiet?
-   Rikke Lønne (BL) præsenterer hvordan der i afdelingen Samarbejde og udvikling arbejdes med at udvikle beboerdemokratiet.

14:40-15:00
Afrunding og evt.
-   Hvad har jeg fået med mig fra dagen, og hvad vil jeg arbejde videre med, når jeg kommer hjem?
-  Næste møde: Hvor, hvem, hvad og hvordan

15:00
Tak for i dag

 

Målgruppe:
Medarbejdere i boligsociale indsatser, Kultur & fritid (Kommune), foreningsunderstøttelse, udvikling (boligorganisation) og lign.

Sted

Svendborg

Byparken

5700 Svendborg