Netværksmøde: Fædre og mandeindsatser

Hvad er særligt vigtigt, når vi understøtter fædre og mandegruppers egne initiativer? Hvor meget skal vi blande os og hvilken betydning kan det have for deres engagement? Det og meget mere drøfter vi, når vi besøger Viborg til netværksmøde for fædre og mandeindsatser d. 17. maj.

17.05.2022

Viborg

Tilmelding lukket

DKK 0,-

ID:

21-351

Type:

Netværksmøde

Varighed:

09.30-14.30

Tilmeldingsfrist:

12.05.2022

Boligsocialnet

Kontakt sekretariatet

T: 33 76 20 00

E: boligsocialnet@bl.dk

Rammesætning og engagement – kan det gå hånd i hånd?

Når vi som professionelle blander os i almindelige menneskers liv, kommer vi typisk med en agenda, hvorfor der kan opstå flere dilemmaer. Hvis vi tager for meget styring for at sikre målsætninger, kvæler vi så initiativet? Hvis vi giver for meget slip, hvordan kan vi så sikre, at de værdier vi tager afsæt i stadig gøres gældende? Dagens program lægger op til drøftelser af netop disse dilemmaer, og vi ser på nogle greb, der muligvis kan hjælpe med at få professionelle og beboere til at gå hånd i hånd.


Tirsdag d. 17. maj 2022

09:30-10:00
Drop-in med morgenbrød, kaffe og the

10:00-10:30
Velkommen
-   Dagens program
-  Bordet rundt – kort præsentation og tjek-ind

10:30-12:00
Hvordan understøtter vi initiativer?  
-   Viborg præsenterer deres arbejde med at understøtte udviklingen og opstarten af et fædreinitiativ - en bydækkende Baba-café.

Gruppedrøftelser:
Indflyvning v. Nils om engagement og deltagelse

-   Hvilke af greb tænker I, der kunne give mening at bruge, og hvordan tror I det vil påvirke fædrenes aktivitet?
-   Hvor meget skal man blande sig og hvilke konsekvenser har graden af indblanding?

Der vil være plads til spørgsmål og drøftelser undervejs

12:00-13:00
Frokost

13:00-14:00
Fædre og mandeindsatser i et kommunalt samarbejde
-   Viborg tager os med i maskinrummet i deres arbejde med at opstarte et samarbejde med kommunen omkring en mandeindsats.

Feedback i plenum

Gruppedrøftelser
 Arbejder I med at koble fædre- og mandeindsatser ind i en kommunal kontekst? Hvis ja, hvordan?
-   Kan I se et potentiale i at koble indsatsen ind i et kommunalt samarbejde?
-   Hvilke opmærksomhedspunkter og barrierer kan der være ift. tænke en fædre/mandeindsats ind i et kommunalt samarbejde?

14:00-14:15
Take-away
-   
Hvad tager du med fra i dag? Noter selv og del gerne

14:15-14:30
Næste møde d. 8. november
-   Hvad, hvor, hvem og hvordan

14:30
Tak for i dag
 

Målgruppe:
Medarbejdere i kommuner og boligsociale indsatser, der arbejder med grupper af mænd.

Sted

Beboerhuset Ellekonebakken

Ellekonebakken

8800 Viborg