Strategisk betjening og fremdrift i komplekse miljøer

Hvordan kan du styrke din rolle og position, så du bedst muligt kan facilitere den boligsociale bestyrelses strategiske arbejde? På kurset arbejdes der med mobilisering, roller og netværksfacilitering. Ligesom din bevidsthed om og værktøjer til at skabe mening og hjælpe dig med at lede opad, nedad og til siden styrkes.  

06.01.2022 - 07.01.2022

Middelfart

Ledige pladser

DKK 4.800,-

ID:

21-328

Type:

Konference

Varighed:

2 dage

Tilmeldingsfrist:

01.12.2021

Boligsocialnet

Kontakt sekretariatet

T: 33 76 20 00

E: boligsocialnet@bl.dk

Det boligsociale område er karakteriseret af høj grad af kompleksitet, både fordi fokus er på boligsociale indsatsområder med indholdsmæssig kompleksitet og dynamik og, fordi governancestrukturen involverer mange forskellige aktører, der skal arbejde i et fælles strategisk rum. Som fx projektchef med betjenerfunktion er opgaven at understøtte det fælles strategiske arbejde med den specifikke helhedsplan og ikke mindst at facilitere, at de enkelte bestyrelser får arbejdet entydig strategisk ledelse ind i helhedsplanerne. Det kan fx være:

 • At bestyrelsen har fælles forståelse for den fælles ambition for de strategisk prioriterede indsatser
 • At bestyrelsen arbejder innovativt og udviklingsorienteret
 • At bestyrelsen mobiliserer og koordinerer aktører og handling i de relevante miljøer, der understøtter fremdrift
 • At bestyrelsen har det fælles store blik på den boligsociale indsats, der ligger ud over de enkelte helhedsplaner og de kommunale indsatser der kan medvirke til helhedsplanernes realisering

Målgruppe:
Projektchefer og andre, der har en betjenerfunktion for bestyrelser for boligsociale indsatser eller bidrager med materiale så som projektchefer fra Aarhus og København.

Arbejdsområde:
Du er ansat som leder af en boligsocial indsat eller har en koordinerende funktion i en boligorganisation eller kommune, der understøtter bestyrelsen for en eller flere boligsociale indsatser.

Indhold & program:
Kurset har fokus på, hvordan projektchefer og andre, der betjener bestyrelser for boligsociale indsatser, kan styrke egen rolle og position, så man bedst muligt kan facilitere bestyrelsernes strategiske arbejde.

Undervejs vil man arbejde med følgende:

 • At få et bredere blik på egen opgave som netværksfacilitatorer
 • At få mobiliseret organisering omkring helhedsplanerne og egen rolle
 • At få et bredere blik for de mange roller, der kan og skal mobiliseres
 • At få en bevidsthed om og værktøjer til at skabe mening og lede opad, nedad og til siden
 • Og grundlæggende at få en bevidsthed om og værktøjer til at facilitere bestyrelsernes strategiske arbejde

Kurset vil komme omkring nedenstående temaer:

 • Hvad karakteriserer komplekse miljøer med mange interessenter og dagsordener?
 • Hvad er modeller og metoder til at arbejde med netværksbaseret ledelse?
 • Hvordan skabes der bæredygtige strategiske governancestrukturer i komplekse og dynamiske miljøer?
 • Hvordan kan forskellighed være udgangspunkt for fælles handling, og hvordan kan uafhængige aktører få skabt afhængige og forpligtende strategiske relationer

Undervisere:
Christian Tangkjær, partner i Mobilize Strategy Consulting
Niels Henriksen, fast tilknyttet senior i Mobilize Strategy Consulting
http://mobilize-nordic.com/

Form:
Den faglige ramme omkring kurset bliver sat gennem litteratur, der forventes læst, og gennem korte oplæg. Der bliver arbejdet med en varieret pædagogisk tilgang, der bygger på en vekselvirkning mellem faglige oplæg fra konsulenter, individuelle refleksioner, grupperefleksioner, peer-to-peer feedback og casearbejde. Deltagerne vil altså både skulle forholde sig kritisk refleksivt (teori) til egen rolle og konkrete arbejde med egen praksis (eksempelvis egne cases/udfordringer) på kurset.  

Sted

Severin Kursuscenter

Skovsvinget 25

5500 Middelfart