Strategisk Forum 2022

Fælles om byen og borgerne – velfærdsudvikling i krydsfelt.Strategisk Forum har fokus på, hvordan bestyrelser for boligsociale indsatser sikrer, at kommuner og boligorganisationer er fælles om udvikling af byområder og velfærd. Arrangementet præsenterer eksempler på samarbejde der skaber nye løsninger, på nogle af samfundets wicked problems således at både borgere og lokalsamfund løftes.

09.02.2022

Horsens

Ledige pladser

DKK 500,-

ID:

21-169

Type:

Konference

Varighed:

10.00-15.30

Tilmeldingsfrist:

17.12.2021

Boligsocialnet

Kontakt sekretariatet

T: 33 76 20 00

E: boligsocialnet@bl.dk

Målgruppe: 
Medlemmer af boligsociale bestyrelser samt medarbejdere, der betjener bestyrelserne.  

Arbejdsområde:
Direktører og andre chefer i kommuner og boligorganisationer, ledere og boligsociale indsatser samt ansatte i kommuner og boligorganisationer med koordinator-funktion ift. Boligsociale indsatser.

Indhold & program:  

Programmet for dagen indeholder oplæg om indsatser, mulighed for at dele erfaringer og drøfte muligheder og perspektiver.  

Du kan bl.a. møde: 

  • Niels Højberg, stadsdirektør i Aarhus Kommune tale om motivationen for at samarbejde med borgere, civilsamfund og andre aktører om velfærd.  
  • Nina Smith, professor og formand for Reformkommissionen tale om arbejdet i kommissionen med fokus på problemstillinger og anbefalinger
  • Allan Werge, direktør i AL2bolig i Aarhus fortælle om fokuspunkter i den strategiske kommunikation om boligsocialt arbejde
  • Ulrik Smith Hansen, kommunaldirektør i Gladsaxe Kommune fortælle om, hvordan de skaber social balance i hele kommunen
  • Gunvor Christensen, projektchef hos VIVE fortælle om, hvordan chanceuligheden mindskes gennem boligsociale arbejde
  • Leif Tøiberg, driftstøttechef i Landsbyggefonden fortælle om seneste nyt i udviklingen af boligsociale indsatser 

Programmet opdateres løbende. 

Form:
Fysisk konference med vekselvirkning mellem oplæg, drøftelse og videndeling. Vi følger løbende udviklingen i COVID-19 og tilpasser program og form efter gældende retningslinjer.  

Tilmelding:
Hvis du ikke tidligere har deltaget i et arrangement gennem boligsocialnet eller du ikke har et login til tilmelding, er du velkommen til at skrive til Ann Daugbjerg Olsen ado@bl.dk, der så vil hjælpe dig med tilmeldingen.

Sted

Fængslet

Fussingsvej

8700 Horsens