Torsdag den 17. juni afholdte boligsocialnet inspirationswebinar om valgdeltagelse ved KV21. Her kan du finde materiale fra webinaret, information om aktører, der arbejder med KV21 og meget mere, som du kan lade dig inspirere af. 

Opsummering af webinar

Til webinaret lagde vi ud med et oplæg fra Christina Krog, som gav os en hurtig indføring i, hvad BL, herunder de 11 kredse, og boligorganisationerne gør i forbindelse med KV21.

 

Laura Friberg fra KL gav os en indflyvning i, hvordan statistikkerne for valgdeltagelse ser ud på forskellige befolkningsgrupper, KL’s tiltag for at øge valgdeltagelsen og i den forbindelse om Stem-Med kampagnen, som alle er velkomne til at tage i brug.

 

Efter en ultrakort kaffepause, fik vi virtuelt besøg af Matthew Daniali, som fortalte om Mino Danmarks arbejde med at øge minoritetsetniske danskeres mulighed for at deltage og stemme ved kommunalvalget.

 

Sidste halvdel af webinaret bestod i tre inspirationsoplæg:

1) De unges stemmeboks ved Kirstine Lindberg: Langsigtet perspektiv på børn- og unges valg- og demokratiske deltagelse.

 

2) Medborgerskabsstigen ved Rola El Dirawi: Hvordan gør man de unges stemme tydelige, så det bliver hørt uden for boligområdet? Læs i øvrigt artikel om medborgerskabsstigen her.

 

3) Erfaringer fra Esbjerg ved Susanne Rønne og kollegaer: Fokus på vælgermøder, sociale arrangementer og konkrete tiltag for at øge valgdeltagelsen i boligområdet og hjælpe udsatte borgere med at stemme.

 

 

Valgdeltagelse ved KV21 - Slides
Nedenstående har vi samlet alle oplæg fra webinaret, som du kan se eller gense. 


 

 

 


Informationslinks fra KL, BL og andre aktører

 

 

  • Rådet for etniske minoriteter (REM): Valgpjece 'det er dit valg' med informationsmateriale om hvordan og hvornår man kan stemme oversat til flere sprog.
  • Rådet for etniske minoriteter (REM): Samarbejder gerne med boligområder ifbm. KV21. Kontakt og læs mere om REM her.

 

  • Mino Danmark: Hjemmeside med overblik over Mino DK's indsatser for at styrke etniske minoriteters mulighed for at stemme og deltage.