Kommunalvalg 2021 - giv de unge en stemme!

For mange unge er kommunal- og regionalvalg ikke ligefrem det mest spændende. Faktisk er unge mellem 19-29 år den aldersgruppe, som stemmer allermindst. Dette til trods for at mange unge har en masse på hjerte. Derfor har Nørrebrobyggerne forberedt en lang række indsatser, der har til hensigt at mobilisere de unge og gøre deres stemme tydelig:

”Formålet er at tage de unge og deres oplevelser alvorligt og samtidig give dem nogle redskaber, de kan bruge, så andre end de boligsociale medarbejdere tager dem alvorligt. Mange unge sidder med en følelse af frustration eller afmagt, som de her har mulighed for at få bearbejdet og formuleret på en måde, så det bliver stærkt, tydeligt og leveret til de rigtige.” fortæller Eline Feldman, projektleder for NørreBrobyggerne.

 

Dette muliggøres gennem indsatser, hvor lokalpolitikere og de boligsociale medarbejdere klæder de unge på til at deltage i den demokratiske debat:

 

”Vi har planlagt en række aftener med de unge, hvor vi hjælper dem med at fremføre deres holdninger på en god måde. Det handler om at lade de unges stemmer blive hørt og være med til at gøre dem tydeligere. En central del af dette er at hjælpe dem til at tro på, at de kan påvirke det, der foregår inden for deres rækkevidde. For at kunne gøre det, er det afgørende, at de unge lærer at fremføre deres holdninger uden for boligområdet. Inden de skal stå til et vælgermøde eller tale til en forsamling, er de blevet forberedt over nogle forskellige aftener, hvor de har mødt nogen af lokalpolitikerne og givet deres holdning til kende. Her vil det boligsociale team og politikerne hjælpe de unge med at fremføre deres holdninger på en måde, så deres stemme bliver mere tydelig.” fortæller Eline

 

Gode erfaringer fra forrige kommunalvalg: De unge vil!

Selvom de nye indsatser endnu ikke er afprøvet, er Eline overbevist om, at de unge gerne vil deltage. Ved sidste kommunalvalg var de unge nemlig ivrige efter at deltage i arrangementerne, som blev faciliteret af

Nørrebrobyggerne:

 

”Vi havde et lignende arrangement i forbindelse med KV17, hvor forløbet dog var kortere. Her havde vi samlet unge fra boligområdet og unge politikere, som stillede op til kommunalvalget. Derudover faciliterede vi arrangementer såsom ’pizza og politikere’ eller ’pizza og valgmøder med unge’, hvor man nærmest speed-datede politikerne hen over en pizza. Det fungerede også rigtig godt. Vores generelle erfaring er, at unge meget gerne vil deltage, fordi de får mulighed for at udtrykke deres holdninger.”