Smitteopsporing i Svendborg: Det boligsociale team spillede en stor rolle.

Lige før påsken fik Mette Østerberg, projektchef for Aktive Boligområder i Svendborg (ABIS), en meddelelse fra styrelsen for patientsikkerhed om, at der skulle foretages smitteopsporing i Svendborg. Gennem relationsarbejde, direkte kommunikation og dialog var det boligsociale team med til at sikre hurtig og effektiv opsporing i boligområderne.

Som en del af sundhedsmyndighedernes skærpede smitteopsporing i Svendborg, var man optaget af at få et overblik over smitten i de større boligområder. Dette belært af tidligere tilfælde, hvor man har set, at smitten kan sprede sig hurtigt i de større boligområder. Derfor sendte sundhedsmyndighederne et mobilt testcenter samt test-ambassadører, der gik fra dør til dør, ud til Skovbyhus, der er et af de større boligområder i Svendborg. For at smitteopsporingen kunne lykkes krævede det, at beboerne var villige til at lade sig teste og her spillede det boligsociale arbejde en vigtig rolle.

 

”Her i Svendborg har de boligsociale medarbejdere spillet en stor rolle, fordi vi har så stor en berøringsflade med beboerne. Vores medarbejdere har været her i lang tid og beboerne kender os rigtig godt. Vi har kontakter ind i miljøer, hvor der ellers ikke er nogen kontakter. Vi ved, hvilke facebook-grupper der er, og hvem man skal aktivere, for at få sendt informationen korrekt og hurtigt ud. Når vi har kendskabet til beboerne og de har tilliden til os, kan vi igangsætte en informationskæde, hvor beboerne også spiller en vigtig rolle for at få informationen videreformidlet.” fortæller Mette Østerberg

 

De gode resultater bygger på dialog og mange års relationelt arbejde

I det boligsociale team i Svendborg har man fokuseret på at dele informationen omkring smitteopsporing så hurtigt og effektivt som muligt samt at være i løbende dialog med beboerne. Dialogen er afgørende for at sikre, at informationen er modtaget og forstået af beboerne.

 

”Man tror ofte, at folk forstår, hvad der foregår, når informationen er sendt ud, men ofte er der en række barrierer, som gør, at folk ikke agerer, som man forventer. Jeg har hørt eksempler på beboere, der tror, de skal betale for at få testen eller bliver sendt tilbage til Syrien, hvis de tester positiv. Derfor er det rigtig vigtigt at gå i dialog med beboerne, hvor man kan spørge ind til dem og finde ud af, hvad det er for en situation beboeren er i.” pointerer Mette Østerberg

 

Når beboerne er informeret og har kendskab til forløbet, er det nemmere for sundhedsmyndighederne at foretage smitteopsporingen:

 

”Sundhedsmyndighedernes testpersoner fortalte, at de aldrig havde oplevet at blive taget så godt imod før. Mange af beboerne vidste godt, hvem de var og hvad der foregik allerede inden de kom. Beboerne tog enormt godt imod de nye indsatser og allerede efter to dage havde cirka 1000 ud af de 1500 beboere ladet sig teste.  Det var unge og gamle og det var etniske danskere og danskere med anden etnisk baggrund. Beboerne tog det med oprejst pande, godt humør og var trygge ved situationen.”

 

De gode erfaringer bygger dog ikke alene på effektiv informationsdeling, men er et resultat af flere års relationelt arbejde.

 

”Jeg tænker beboernes tryghed og villighed til at samarbejde er et udtryk for den tillid og sociale kapital, der er opbygget over en lang årrække. Når vi kontakter og opfordrer borgerne til at lade sig teste, så bliver det også taget godt imod fordi borgerne har en oplevelse af, at når vi beder dem om at gøre de her ting, så er det fordi vi kerer os om dem. Denne tillid er opbygget over mange års arbejde.”

 

Samarbejde på tværs

Smitteopsporingen i Svendborg blev igangsat af sundhedsmyndighederne, hvor kommunen havde det overordnede ansvar. Det har derfor ikke været Aktive Boligområder i Svendborgs ansvar at foretage selve smitteopsporingen, men de er blevet inkluderet aktivt i processen fortæller Mette Østerberg:

 

”Vores samarbejde med kommunen har været rigtig fint og uproblematisk. Det bygger videre på det samarbejde, vi har i forvejen og som vi har arbejdet på i årevis. I mange tilfælde har vi været sparringspartner, hvor vi har kunnet pege på, hvilke aktører der skal aktiveres, da vi har et meget bredt kendskab til alle de kommunale funktioner, fordi vi arbejder helhedsorienteret og på tværs af sektorer.”

 

Udover at være sparringspartner, samarbejder Aktive Boligområder i Svendborg fremadrettet med kommunen i forbindelse med smitteopsporingen:

 

”Der sidder en medarbejder i Svendborg kommune, som følger op på og kontakter familier, der er smittet med COVID-19. Vi har nu aftalt, at familier, der bor i et område med en helhedsplan, har mulighed for at blive kontaktet af os efterfølgende. Naturligvis kun, hvis de ønsker det. Det gode ved dette samarbejde er, at vi kan hjælpe borgerne godt igennem forløbet. Der er rigtig mange informationer, man skal tage stilling til, når man er smittet og det kan vi hjælpe dem med.”