Borgmesteren i Viborg, Ulrik Wilbek, er ikke i tvivl om at de boligsociale medarbejdere gør et fantastisk stykke arbejde. I en ny artikel fra BL fortæller han om det gode samarbejde mellem kommunen og de boligsociale aktører.

I Viborg Kommune har man for fire år siden lavet en boligsocial helhedsplan i samarbejde med boligselskaber og andre organisationer.

 

Ifølge borgmesteren har det været eminent. Helt konkret fremhæver Ulrik Wilbek, at boligsociale medarbejdere kommer langt med det sociale arbejde, fordi medarbejderne er kompetente til at tale med borgere, der har det svært eller har psykiske problemer. Borgere som kommunen ofte har svært ved at nå. 

 

Læs hele artiklen her