Ny effektrapport af boligsociale indsatser

Ny rapport klarlægger effekter og resultater af boligsociale indsatser finansieret af Landsbyggefondens 2011-2014 midler.

VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, Rambøll Management Consulting og Naboskaber har for Landsbyggefonden evalueret de boligsociale indsatser der blev i gang sat i 2011-2014. Evalueringen har til formål at skabe viden om indsatsernes virkning inden for fire områder: Forbedret skolegang og uddannelse, Forøget beskæftigelse og aktiviteter, der flytter ledige tættere på arbejdsmarkedet, Kriminalitetsforebyggelse og Forbedre forældrekompetencer og forøgelse af børns trivsel. 

 

Evalueringen viser blandt andet at børn og unge der har deltaget i fritidsjobsindsatserne, har tre gange så stor chance for at få et fritidsjob, end de, der ikke har. Effekten af indsatsen indtræffer allerede det år, de deltager i indsatsen og fastholdes af mange året efter.

 

Derudover viser rapporten at indsatsen Netværksmødre har positive effekter. Formålet med indsatsen er at styrke deltagernes selvtillid samt give kvinderne redskaber til at klare hverdagens udfordringer. Evalueringen viser at netværksmødrene har fire gange så stor sandsynlighed for at være i uddannelse 2 år efter, de har deltaget i indsatsen.

 

Indsatserne på børn og unge-området har en lille men positiv effekt på skolefraværet. Effekten af indsatserne er dog først signifikante 2 år efter børnene har deltaget i børn og unge-indsatserne.

 

Hent og læs mere om evalueringen her.