Peer-to-peer-fællesskaber mellem socialt udsatte

I dette katalog kan du få inspiration til, hvordan peer-to-peer fællesskaber kan etableres.

Mennesker, der er eller har været udsatte og sårbare, kan støtte og hjælpe hinanden ved at dele livserfaringer i peer-to-peer-fællesskaber. Men det er ikke helt enkelt hverken for frivillige organisationer eller kommuner at etablere denne type fællesskaber. VIVE har derfor samlet noget inspiration til, hvordan sådanne fællesskaber kan etableres.

 

Inspirationshæftet er udviklet på baggrund af erfaringerne fra satspuljeinitiativet ’Deltagelse i peer-to-peer-fællesskaber for udsatte borgere’. Formålet har været at skabe erfaringer og viden om, hvordan udsatte og sårbare kan hjælpe hinanden ved at dele livserfaringer i peer-to-peer-fællesskaber, samt hvordan frivillige organisationer og offentlige organisationer kan samarbejde om at etablere og facilitere fællesskaberne.

 

Inspirationshæftet bygger på erfaringerne fra projekterne, og henvender sig til frivillige organisationer og kommuner. Hæftet kommer omkring disse temaer:

  1. Deltagernes udbytte ved at indgå i de frivillige peer-to-peer-fællesskaber
  2. Udfordringer for de frivillige organisationer og kommunerne
  3. Guide til, hvordan man kan komme godt i gang med at etablere fællesskaberne
  4. Oversigt over forskellige typer af peer-to-peer-fællesskaber.

 

 

Se hele kataloget her.