Børn og unges uddannelseschancer - De boligsociale indsatsers bidrag

Evaluering af Landsbyggefondens boligsociale indsatser finansieret af 2011-14-midlerne

I denne rapport har VIVE, Rambøll og Naboskaber undersøgt skole- og uddannelsesmæssige udfordringer, som børn og unge oplever i de udsatte boligområder. Desuden er det klarlagt, hvordan der iværksættes boligsociale aktiviteter, der har til formål at fastholde børn og unge i et skoleforløb og motivere dem til at gennemføre en uddannelse. Rapporten præsenterer derud-over centrale aktørers vurderinger af den boligsociale indsats’ gennemslagskraft af boligsociale aktiviteter samt viden om organisering og samarbejde mellem de forskellige aktører involveret i boligsociale indsatser rettet mod skole og uddannelse.

 

Konklusion/hovedresultater:

Hovedresultatet i denne forskningsrapport er, at boligsociale indsatser kan bidrage til at kvalificere og forbedre den samlede velfærdsmæssige opgaveløsning i forhold til skole og uddannelse for børn og unge i udsatte boligområder. De boligsociale indsatser har både et positivt bidrag i forhold til at hjælpe børn og unge videre med skole og uddannelse og i forhold til organisering og samarbejde mellem de forskellige centrale aktører på skole- og uddannelsesområdet. Indsatserne fungerer som løftestang for øget tværsektorielt samarbejde og bringer forskellige fagligheder og metoder i spil i forhold til børn og unge.

Centrale aktører på skole- og uddannelsesområdet vurderer på tværs af samtlige boligsociale indsatser finansieret af Landsbyggefondens 2011-14-midler, at indsatserne har en positiv virkning på børns og unges motivation for uddannelse, deres selvtillid og deres sociale relationer. De oplever også at få skabt en mere helhedsorienteret indsats omkring målgruppen. Endelig er der en oplevelse af, at de boligsociale indsatser både har bidraget til en tidligere opsporing af børn og unge, der har brug for en indsats, og en stærkere fastholdelse af børn og unge i konkrete forløb og aktiviteter.

 

Hent rapporten her.