Evaluering af National strategi mod æresrelaterede konflikter

Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) har i 2016-2017 evalueret den nationale strategi mod æresrelaterede konflikter for perioden 2012-2015.

I 2012 blev der vedtaget en National Strategi mod Æresrelaterede Konflikter. Denne strategi skal forebygge og give hjælp og støtte til ofre for æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol, som et antal børn og unge, blandt andet i nogle etniske minoritetsfamilier og unge fra majoritetsdanske familier fra fx religiøse mindretal, udsættes for. Denne fireårige strategi lagde sig i forlængelse af tidligere arbejde på området og bestod af i alt 32 forskellige initiativer. 

 

Denne rapport er en evaluering af denne nationale strategi. Rapporten fokuserer især på at belyse, hvordan tre af initiativerne – en særlig grundskolevejlederindsats, et kursus for UUvejledere og det såkaldte Dialogkorps – har fungeret i praksis. På den måde kan rapporten forhåbentlig bidrage til at kvalificere det fremadrettede arbejde på området.  

 

Den overordnede evaluering viser, at den nationale strategi har løftet arbejdet på området for æresrelaterede konflikter, herunder:

  • Mere dækkende lovgivningsmæssige rammer for indsatsen.
  • Bedre tilbud til målgruppen, eksempelvis via oprettelsen af opholdspladser til mænd.
  • Større adgang til specialistviden (via VISO og via en udbygning af Etnisk Ungs rådgivning).
  • Forøgelse af frontmedarbejderes viden om området via kompetenceopbyggende tiltag.
  • Bedre hjælp ved genopdragelsesrejser.
  • Forbedrede mulighederne for at arbejde på området gennem den vidensopsamlende indsats.

 

Hent rapporten her.