Inspiration til indsatser for børn i udsatte boligområder

En række konkrete indsatser kan forbedre trivsel, skolegang og uddannelse for børn i udsatte boligområder. Det viser internationale studier, som kan inspirere det boligsociale arbejde i udsatte boligområder i Danmark.

SFI har samlet en lang række internationale studier (primært fra USA), der viser positive effekter af indsatser rettet mod børn, unge eller deres forældre i udsatte boligområder, og hvor hele eller dele af indsatserne kan anvendes i en dansk boligsocial sammenhæng.

 

Et eksempel på en indsats er 'forældrekorps', som er målrettet forældre med børn i førskolealderen. Her bliver forældrene fx bedre til at styre deres børns adfærd, involvere sig tidligt i børnenes læring og være mere proaktive i deres opdragelse. For skolebørn er der fx en indsats efter skoletid, som bygger bl.a. på mentorstøtte og læsetræning og er med til at forbedre børnenes læsevne og selvværd.

 

I rapporterne gennemgås de forskellige indsatser sytsematisk under bl.a. følgende overskrifter:

 

 • Originaltitel på indsatsen
 • Formål med indsatsen
 • Indsatsens målgruppe
 • Indsatsens indhold
 • Indsatsens organisering
 • Indsatsens primære aktører
 • Indsatsens varighed
 • Evaluering af indsatsen
 • Studiets forskningsdesign
 • Studiets nøglefund
 • Indsatsens realiserbarhed i en dansk boligsocial kontekst

Rapporterne giver således et godt overblik, der betyder at indsatserne og de internationale erfaringer nemt kan bruges som inspiration og tilpasses det boligsociale arbejde herhjemme.

 

"I rapporterne kommer vi også med nogle overvejelser om, hvordan indsatserne kan realiseres i en dansk sammenhæng," fortæller seniorforsker Vibeke Jakobsen, der har ledet arbejdet med forskningsoversigterne.

 

Læs rapporten her.