Bibliotekarer kan nå familier i udsatte boligområder

Børn med et alderssvarende sprog klarer sig meget bedre både socialt og fagligt, når de starter i skolen, viser internationale undersøgelser.

En god vej til at støtte barnets sprog er, at forældrene læser bøger med barnet - fx pegebøger til de helt små. Den erkendelse har fået 20 kommuner til - ved hjælp af satspuljemidler - at sende bibliotekarer ud med en bogpakke til familier i udsatte boligområder.

 

Ikke det hele virker


Indsatsen fortsætter, når barnet bliver ældre. Forældrene kan selv hente en bogpakke på biblioteket, når barnet er 1½ år, og nogle børn får udleveret en læsekuffert i børnehaven. Men her er successen ikke så stor - forældrene kommer ikke hen på biblioteket af sig selv.

 

"Erfaringerne viser, at hvis vi skal nå ind til familierne, er den personlige relation central. Enten ved at forældrene møder en person, de har tillid til, i deres eget hjem, eller ved at de er sammen med én, de kender og har tillid til. Bibliotekerne kan med fordel tænke ud af deres egen fysiske ramme og lade bibliotekarerne være dér, hvor familierne er", siger Helle Hygum Espersen.

 

Det kan fx være i den lokale, iranske kvindeklub, den boligsociale helhedsplan eller beboerhuset.

 

Samarbejdet med andre aktører er vigtigt


Når bibliotekarerne er ude i de udsatte boligområder, kommer de meget længere, hvis samarbejdet med de andre lokale aktører fungerer godt. Det kan være den lokale sprogkonsulent, der kan supplere med sin viden om sprogets udvikling, eller det lokale kulturhus, som kan lave kulturelle aktiviteter i samarbejde med bibliotekerne.

 

Men det kræver en ledelsesmæssig prioritering, hvis bibliotekarernes særlige kompetencer og kontakt med de udsatte skal være en aktiv ressource lokalt.

 

"Den kommunale ledelse skal sikre, at alle de forskellige aktører har et rum, hvor de kan samarbejde om indsatserne", siger Helle Hygum Espersen.

 

Læs rapporten her.