Lovlydige unge opdrages anerkendende

Ny rapport viser bl.a., at børn af anerkendende forældre har mindre risiko for at ende på kant med loven.

Bliver lille Mads kriminel, når han bliver stor? Det afhænger bl.a. af hans familieforhold, hvordan han klarer sig i skolen, om han ryger hash, eller om han hænger meget ud på gaden. En ny SFI-rapport beskriver faktorer, der hænger sammen med, om børn og unge ender i kriminalitet.

 

Ud fra de forskellige faktorer kan forskerne identificere en gruppe af unge, der har forhøjet risiko for at ende som ungdomskriminelle. Undersøgelsen viser, at 12 % af de unge i højrisikogruppen er blevet sigtet for kriminalitet, når de er 18 år. For de unge, der ikke er i højrisikogruppen, gælder det for 4 %.

 

Anerkendende opdragelse beskytter


Udover risikofaktorer fremhæver forskerne også beskyttelsesfaktorer, dvs. faktorer der kan reducere risikoen for senere kriminalitet. I den forbindelse finder forskerne bl.a., at den måde, forældrene opdrager deres børn på, har signifikant betydning.

 

Skifter løbebane


Et vigtigt resultat i undersøgelsen er desuden, at mange unge skifter løbebane op gennem teenageårene, hvilket hænger sammen med ændringer i de risiko- og beskyttelsesfaktorer, de unge er udsat for. Undersøgelsen viser bl.a., at hvis et ungt menneske bliver offer for kriminalitet, så er der større risiko for, at vedkommende selv kommer i konflikt med loven.

 

På den anden side kan unge, der tidligere har været i risikogruppen for at begå kriminalitet, skifte livsbane. Det hænger især sammen med beskyttelsesfaktorer som fx selvkontrol, at man passer sin skole og ikke ryger hash.

 

Derfor skal man være varsom med at stemple unge i risikogruppen, fremhæver Rikke Fuglsang Olsen: "Langt størstedelen af de børn og unge, der på et tidspunkt i deres opvækst udviser større eller mindre risikoadfærd, bliver ikke kriminelle. Det betyder, at man skal passe meget på med at stemple alle unge, der ikke lige følger den slagne sti, en identitet som potentielt kriminel," siger forskeren.

 

Rapporten bygger på data fra SFI's store forløbsundersøgelse af børn fra årgang 1995 og er finansieret af Det Kriminalpræventive Råd.

 

Læs rapporten her.