Rapporter og udgivelser fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (tidligere SFI og KORA).
Home Viden VIVE
Tryghed og trivsel i udsatte boligområder Tryghed og trivsel i udsatte boligområder Læs mere
Bibliotekarer kan nå familier i udsatte boligområder Bibliotekarer kan nå familier i udsatte boligområder Læs mere
Boligsociale indsatsers bidrag til at forebygge kriminalitet i udsatte boligområder Boligsociale indsatsers bidrag til at forebygge kriminalitet i udsatte boligområder Læs mere
En vej til arbejdsmarkedet med de boligsociale indsatser En vej til arbejdsmarkedet med de boligsociale indsatser Læs mere
Børn og unges uddannelseschancer - De boligsociale indsatsers bidrag Børn og unges uddannelseschancer - De boligsociale indsatsers bidrag Læs mere
Boligsociale indsatser bygger bro Boligsociale indsatser bygger bro Læs mere
Peer-to-peer-fællesskaber mellem socialt udsatte Peer-to-peer-fællesskaber mellem socialt udsatte Læs mere
Evaluering af National strategi mod æresrelaterede konflikter Evaluering af National strategi mod æresrelaterede konflikter Læs mere
Kortlægning af gældsrådgivning Kortlægning af gældsrådgivning Læs mere
Inspiration til indsatser for børn i udsatte boligområder Inspiration til indsatser for børn i udsatte boligområder Læs mere
Lovlydige unge opdrages anerkendende Lovlydige unge opdrages anerkendende Læs mere