Eksterne samarbejdspartnere og ressourcer

Få ekstra kræfter til at gennemføre helhedsplanen gennem eksterne samarbejdspartnere og ressourcer.

Tilskud fra Landsbyggefonden kan ikke - og skal ikke - løse boligområdets problemer alene. Løsningen ligger først og fremmest i de ressourcer, som allerede er til stede i og omkring boligområdet. Helhedsplanens fornemste opgave er netop at koble lokale ressourcer sammen - og derigennem skabe nye muligheder for udvikling.

 

Udover de lokale ressourcer, er der en række muligheder for i kortere eller længere perioder at tilføre ekstra ressourcer til helhedsplanen, enten integreret i helhedsplanen fra starten eller tilført undervejs i forløbet.

 

Blandt de vigtigste eksterne ressourcer er: 

  • Landsdækkende frivillige organisationer, der gerne vil etablere samarbejdsprojekter med helhedsplanerne i de udsatte boligområder
  • Studerende på videregående uddannelser, der kan være en ressource i helhedsplanerne - som ulønnede praktikanter, som studentermedhjælpere eller som led i studieprojekter  

 

Hent PDF og læs mere om eksterne samarbejdspartenere og ressourcer.