Dokumentation og evaluering

Løbende dokumentation er en integreret del af helhedsplanens gennemførelse.

Løbende dokumentation og medvirken i evaluering af den boligsociale indsats er et vilkår for at få tilsagn om støtte fra Landsbyggefonden til helhedsplanerne.

 

Hent PDF og læs mere om dokumentation og evaluering samt CFBUs logbøger.