Beboerinddragelse

Hvordan inddrager man bedst muligt beboerne i helhedsplanens organisation og aktiviteter.

Inddragelsen af beboerne spiller en væsentlig rolle for gennemførelsen af en helhedsplan. Dels er beboerne målgruppen for de boligsociale indsatser, og dels udgør de en afgørende ressource i forhold til at kunne skabe en langsigtet positiv udvikling af boligområdet.

 

Allerede under helhedsplanens udarbejdelse bør man overveje, hvordan man bedst muligt inddrager beboerne i helhedsplanens organisering og aktiviteter. Der kan være mange forskellige formål med at inddrage beboerne, og udfordringerne varierer fra boligområde til boligområde og fra helhedsplan til helhedsplan. Så udarbejd derfor en beboerinddragelsesstrategi, der tager udgangspunkt i den lokale situation.

 

Hent PDF og læs mere om beboerinddragelse.