Ansøgning

Værd at huske på, inden man kaster sig ud i ansøgningsprocessen.

Landsbyggefonden anbefaler, at man begynder udarbejdelsen af prækvalifikationsansøgningen ca. 1 ½ år, inden en ny helhedsplan forventes igangsat.

Ansøgningen om en helhedsplan er en lang proces med mange involverede aktører og politisk behandling i både kommune og boligorganisation. Derfor er det nødvendigt med god tid og et godt overblik over tiden.

 

I PDF'en får du en grundig indføring i de formelle krav og rammer, som  ansøgningen om en boligsocial indsats skal leve op til for, at den kan få støtte fra Landsbyggefonden.

 

Hent PDF og læs mere om ansøgningen.