Frivillighed i udsatte boligområder

CFBU har i en ny undersøgelse set nærmere på, hvordan frivillighed skaber værdi i et boligsocialt perspektiv, og hvilke krav arbejdet med frivillige stiller til boligsociale medarbejderes faglighed, funktioner og kompetencer.

Undersøgelsen viser at:

  • Frivillige beboere skaber værdi for dem selv og deres boligområder.
  • Det boligsociale arbejde har gode forudsætninger for at inkludere beboere i frivilligt arbejde.
  • Helhedsplanernes arbejde med frivillige mangler strategisk fokus.

 

Der er stor interesse omkring frivillighed både politisk, men også i det boligsociale arbejde i udsatte boligområder. Frivillighed blandt beboere anses dels som en ressource i arbejdet med at kapacitetsopbygge og styrke den sociale sammenhængskraft i boligområderne, og dels som en metode til at styrke den enkelte beboers medborgerskab, sociale netværk og kompetencer. I mange boligsociale indsatser arbejder man derfor med at fremme beboeres frivillige engagement.

 

Rapporten giver redskaber til, hvordan beboere kan inddrages i frivilligt arbejde, og hvordan arbejdet med frivillige kan kvalificeres ift. rekruttering, understøttelse, fastholdelse, samarbejde og forankring. I rapporten peger CFBU på, hvordan helhedsplaner i højere grad kan arbejde strategisk, systematisk og bevidst med frivillighed.

 

Hent og læs rapporten her.

 

Foto: Kristian Brasen