Sæt gang i beskæftigelsen

I håndbogen Sæt gang i beskæftigelsen samler CFBU op på, hvad vi ved om virkningsfulde lokale beskæftigelsesindsatser. Håndbogen består bl.a. af interview med tre mænd, Mohammed, Dennis og John, der hver har en aktie i at få de lokale beskæftigelsesindsatser til at lykkes.

De seneste otte år har budt på mange forskelligartede beskæftigelsesindsatser i de udsatte boligområder. CFBU har evalueret en del af indsatserne, og samler nu op på erfaringerne i håndbogen Sæt gang i beskæftigelsen - inspiration til fokuserede beskæftigelsesindsatser i udsatte boligområder. Håndbogen gennemgår de forskellige aspekter af en vellykket indsats som samarbejde, vidensdeling og koordinering og lister en række opmærksomhedspunkter, som de lokale aktører bør være opmærksomme på.

 

Som en del af håndbogen har CFBU interviewet Mohammed Teta, Dennis Hansen og John Petterson, som arbejder med lokale beskæftigelsesindsatser i henholdsvis boligselskab, kommune og en entreprenørvirksomhed. Interviewene viser tre engagerede mænd med forskellige vinkler på, hvad det kræver at få ledige tilbage på sporet, men som også er enige om tillid og tålmodighed som bærende værdier i arbejdet. Alle tre er samtidig meget optaget af, at indsatserne foregår på borgernes præmisser, så regler og bureaukrati og geografisk afstand ikke kommer til at stå i vejen for at fà den enkelte ledige i gang.

 

Læs mere og hent rapporten.