Evaluering af læringsforløb for etniske minoritetsfædre

Læringsforløbene "Baba - fordi far er vigtig" for fædre med minoritetsbaggrund i udsatte boligområder har skabt mere nærværende, tålmodige og anerkendende fædre, viser CFBU's nye evaluering. Evalueringen viser også, at det er lykkedes fædrene at opsøge mere end 600 andre fædre i deres boligområder for at sætte farrollen på dagsordenen.

Børn, der vokser op i en familie med en engageret og kærlig far, har større sandsynlighed for at klare sig godt senere i livet. International forskning viser således, at børn, der har tæt kontakt med deres far helt fra de tidlige leveår, opnår bedre sociale, sproglige og faglige kompetencer senere livet. Samtidig mindskes risikoen for at børnene kommer i problemer derhjemme eller i boligområdet.

 

CFBUs rapport kommer med en række anbefalinger, hvis man vælger at implementere en Baba-indsats i boligområdet.

 

En af redskaberne, som CFBU anbefaler med denne rapport er 'dilemmamødet'. Mødeformen er opfundet af indsatsen 'Baba - Fordi far er vigtig'. Baba arbejder for at styrke fædres deltagelse i børns liv. I videoen ovenfor kan du se hvordan en gruppe fædre og socialforvaltningen på Nørrebro mødes om at genskabe tilliden mellem de to parter.

 

Se CFBUs anbefalinger mm. i rapporten her.

 

Foto: CFBU / Baba - Fædre for forandring. Alle rettigheder tilhører CFBU.