Mapping af boligområdets ressourcer

Mapping er en kortlægningsmetode, hvor man systematisk opsporer, får viden om og mobiliserer frivillige og professionelle ressourcer i et geografisk afgrænset område. Systematisk mapping giver boligsociale medarbejdere bedre muligheder for at styrke de tværfaglige samarbejder til gavn for boligområdets udvikling.

CFBU beskriver i en ny rapport "Mapping af boligopmrådets ressourcer - En rapport om kortlægning  som arbejdsredskab  i det boligsociale arbejde" de mest anvendte mapping-metoder, gevinsterne af kortlægningen samt konkrete eksempler på at anvende mapping som redskab.

 

En af nøglerne til at skabe en positiv udvikling i Danmarks udsatte boligområder er at styrke det gensidige kendskab og samarbejde mellem de mange professionelle og frivillige ressourcer, der er til stede i boligområderne. I rapporten fokuserer CFBU derfor på mapping som et redskab til netværksdannelse i det boligsociale arbejde.

 

Rapporten bygger på konkrete erfaringer med at kortlægge og engagere lokale aktører i udsatte boligområder, bl.a. CFBUs egen mapping af netværksdannelsen omkring et nyt medborgercenter på Nordens Plads på Frederiksberg.

 

Rapporten giver praksisnær inspiration og værktøjer til at arbejde systematisk med mapping i det boligsociale arbejde. Det sker i tre temaer:

  1. Sådan mapper du
  2. Skab overblik over mapping
  3. Sæt mapping i spil

Hvert tema beskrives med eksempler og tjeklister, som kan benyttes direkte i det boligsociale arbejde. Forfatter til rapporten Sarah Lunar forklarer:

 

- Boligsociale medarbejdere i de udsatte boligområder har særligt gode forudsætninger for at skabe gensidigt kendskab mellem lokale aktører, så de får blik for hinandens ressourcer og virke, fordi netværksdannelse i lokalområdet er en grundsten i det boligsociale arbejde. Mapping kan gøre dette arbejde mere struktureret og bl.a. åbne op for nye muligheder for samarbejde i boligområderne, så vi håber, at rapporten vil få flere til at begynde systematisk at kortlægge ressourcerne.

 

Læs mere og hent rapporten.