Løsninger til udsatte boligområder

Hvad ved vi egentlig om virkningen af de mange forskellige indsatser, der de seneste år er sat i søen i Danmarks udsatte boligområder? Ny udgivelse fra CFBU samler erfaringer og resultater fra 33 forskellige områdefokuserede indsatser.

Hvordan får man unge væk fra en kriminel løbebane og i gang med en uddannelse? Hvordan hjælper man udsatte familier, så færre børn vokser op uden støtte hjemmefra? Hvordan hjælper man langtidsledige tættere på arbejdsmarkedet?

 

Spørgsmålene er mange, hvis man vil forbedre dagligdagen for beboerne i udsatte boligområder og hjælpe dem til at deltage som fuldgyldige medlemmer af det danske samfund. De seneste års mange kommunale og boligsociale indsatser i områderne har givet en række af svarene. CFBU samler i dette katalog op på disse indsatser.

 

CFBU har evalueret mange af indsatserne. Dette katalog samler de vigtigste erfaringer fra CFBU’s undersøgelser og skaber et hurtigt overblik over de mest udbredte løsninger i udsatte boligområder.

 

Løsningerne i kataloget spænder vidt, både hvad angår temaer og målgrupper. De fleste har det til fælles, at de er velafprøvede, og at de skaber målbare resultater for deltagerne.

 

Læs mere og hent kataloget her.

 

Foto: CFBU / Kristian Brasen. Alle rettigheder tilhører CFBU.