Aktiviteter styrker naboskabet

Naboskabsfremmende indsatser kan vise sig at være en langsigtet investering i boligområdernes sociale sammenhængskraft.

Nu viser en ny gennemtrawling af international forskning fra Center for Boligsocial Udvikling (CFBU), at der er tæt sammenhæng mellem et godt naboskab og antallet af fælles aktiviteter som fællesspisning, byfester og nyttehaver i et boligområde.

 

De seneste års mange naboskabsfremmende indsatser fra boligselskaber og kommuner kan derfor vise sig at være en langsigtet investering i boligområdernes sociale sammenhængskraft.

 

Kortlægningen har dermed for første gang skabt et samlet overblik over den dokumentation, der findes for virkningen af naboskabsfremmende indsatser.

 

7 aktiviteter, som kan styrke naboskabet i boligområder:  

  • Nabomægling
  • Beboerarrangementer
  • Intergenerationelle aktiviteter
  • Timebank
  • Nyttehaver
  • Community Art
  • Ungeråd

 

Læs mere her.

 

Foto: CFBU / Ung-til-ung projektet i Høje Gladsaxe. Alle rettigheder tilhører CFBU.