Arbejdsmetodekatalog - Gruppebaseret læring

I dette katalog kan du læse om erfaringer med arbejdsmetoden gruppebaseret læring og om, hvordan den anvendes i boligsociale aktiviteter målrettet børn, unge og voksne.

I de boligsociale indsatser gennemføres en lang række aktiviteter, som adresserer de udfordringer, der findes i udsatte almene boligområder. I aktiviteterne anvendes forskellige arbejdsmetoder, som kendetegner den faglige praksis.

 

Formålet med kataloget er at tage et første vigtigt skridt i forhold til at sætte fokus på, hvad der kendetegner de arbejdsmetoder, som anvendes i det boligsociale arbejde med at støtte børn, unge og voksne i udsatte positioner. Beskrivelsen af arbejdsmetoderne er dermed ikke fuldstændig eller udtryk for fast definerede metoder. Den foreløbige beskrivelse indeholder et teoretisk afsæt og en række kerneprincipper for hver af arbejdsmetoderne, der kan danne grundlag for den videre udfoldelse af arbejdsmetoderne.


Intentionen med katalogerne er at synliggøre og beskrive arbejdsmetoderne, så der skabes et fælles afsæt for at drøfte og reflektere over, hvilke virksomme elementer i indsatsen der konkret medvirker til at hjælpe deltagerne i de boligsociale aktiviteter til en bedre trivsel samt muligheder for uddannelse og beskæftigelse.

 

En bevidsthed om de virksomme elementer i arbejdsmetoden er samtidig en vigtig forudsætning for løbende at kunne justere og tilpasse aktiviteterne, så børn, unge og voksne får det størst mulige udbytte af arbejdet. Det er derfor håbet, at kataloget kan give et afsæt for at reflektere over egne arbejdsmetoder i det boligsociale arbejde.

 

Gruppebaseret læring: Metoden tager afsæt i grupper, hvor der i et tillidsfuldt rum opbygges forskellige former for kompetencer hos beboerne i boligområdet, eksempelvis sundhed, håndtering af sociale problemer, skolegang og beskæftigelse.

 

Kataloget kan hentes her.