Kriminalitet smitter

Undgå én kriminel handling og få, uden yderligere omkostninger, betydeligt flere undgåede kriminelle handlinger med i købet.

Sådan lyder den helt korte version af konklusionerne på et studie, som professor Christian Dustmann og seniorforsker Rasmus Landersø har gennemført ved ROCKWOOL Fondens forskningsenhed.

 

Studiet giver svar på et spørgsmål, der er helt centralt i forhold til omfanget af kriminalitet. Nemlig, om kriminalitet er et socialt fænomen, og om den enes kriminelle adfærd påvirker den anden til også at begå kriminelle handlinger.

 

Resultatet af studiet er et utvetydigt ja til, at kriminalitet smitter. Den afledte effekt af en sparet kriminel handling vil i løbet af de næste to år være, at næsten fire andre ikke bliver begået. Og, i løbet af fem år vil knap syv handlinger undgås.

 

Læs mere og hent publikationen her.