Strategisk Forum

Strategisk Forum er en platform for boligsociale bestyrelser, der mødes én gang årligt. Strategisk Forum skal opbygge den lokale og nationale kapacitet på højt strategisk niveau til at udvikle udsatte boligområder til boligområder i balance med den øvrige by. Alle medlemmer af bestyrelsen inviteres til at deltage, men det er vigtigt at der deltager repræsentanter fra både boligorganisation og kommune. Mødet retter sig mod et højt ledelsesmæssigt niveau. Har man endnu ikke etableret en bestyrelse, kan man sende repræsentanter fra styregruppen.

Bestyrelsesbetjenere deltager som observatører. I København kan bydelsbestyrelserne også sende repræsentanter på lige vilkår med andre bestyrelser.

 

Strategisk Forum drives af boligsocialnet, der også arrangerer og faciliterer møderne. 

 

Hvis man er interesseret i at høre mere om Strategisk Forum, er man velkommen til at kontakte boligsocialnet@bl.dk