Der afholdes to projektledermøder om året. De afholdes lokalt i boligområderne.

Deltagelse i møderne er obligatorisk jf. Landsbyggefondens tilsagnsskrivelse.

Boligsocialnet afholder alle udgifter minus transport til og fra møderne.

 

 

Ønsker du at blive en del af netværket eller har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Boligsocialnet.

 

 

Kontaktinfo til projektlederne kan findes på Det boligsociale Danmarkskort.