Netværk: Startboliger

Indhold og emner

Arbejder du med unge i Startboliger? Så er du landet det rette sted!

 

Netværket har fokus på erfaringsudveksling mellem landets Startboligprojekter – alt fra lovgivning til det daglige samarbejde med de unge.

 

Et netværksmøde kunne fx have fokus på pårørende, samarbejdsaftaler, brobygning, efterværn eller opsøgende arbejde.

 

Det er netværkets medlemmer, der fra møde til møde beslutter, hvad der skal bringes i fokus.

 

 

Form

Netværksmøderne vil som udgangspunkt indeholde 1-2 faglige oplæg som inspiration til efterfølgende drøftelser. 

 

Tid til erfaringsudveksling mellem mødedeltagerne vil blive højt prioriteret, da arbejdet i Startboliger ofte bærer præg af meget alenearbejde, og der samtidigt ikke nødvendigvis vil være mulighed for kollegial faglig sparring lokalt i boligorganisationen.

 

Derudover vil man blive en del af netværksgruppen i MitBL, hvor det vil være muligt at finde kontaktoplysninger, skrive beskeder eller dele relevant materiale med netværkets øvrige medlemmer.

 

De fysiske møder afholdes som udgangspunkt i Aarhus.

 

Netværksmøderne tilrettelægges i en lille arbejdsgruppe bestående af 1-2 netværksmedlemmer og en konsulent ved Boligsocialnet. Konsulenten er tovholder.

 

Netværket har funktion som talerør til Bolig og planstyrelsen vedr. Startboliger.

 

Det er gratis at deltage i netværket.

 

 

Mødekadence

2 møder årligt.

 

 

Målgruppe

Sociale viceværter eller andre medarbejdere tilknyttet Startboligprojekter

 

 

Arbejdsområde

Startboliger

 

 

Næste møde

Onsdag d. 6. oktober kl. 10:00-14:30, Aarhus

 

 

Tilmelding

Kontakt Nils Thylander på npe@bl.dk eller tilmeld dig næste netværksmøde.