Netværk: Sociale viceværter

Indhold og emner

Arbejder du med at bygge bro mellem udsatte voksne og det offentlige system? Arbejder du med at understøtte det gode liv for den enkelte beboer i boligområdet? Arbejder du med at forebygge udsættelser ved at guide og understøtte enkelte beboere? Hvis du kan nikke genkendende til ovenstående, så er netværket for sociale viceværter oplagt for dig.

 

Her har du mulighed for at møde andre sociale viceværter, der har lignende arbejdsopgaver. Der er fokus på erfaringsudveksling og sparring - det kunne fx omhandle ensomhed, konflikthåndtering, trivsel i hjemmet eller opsøgende arbejde.

 

Det er netværkets medlemmer, der fra møde til møde beslutter, hvad der skal bringes i fokus

 

 

Form

Netværksmøderne vil som udgangspunkt indeholde 1-2 faglige oplæg som inspiration til efterfølgende drøftelser. 

 

Tid til erfaringsudveksling mellem mødedeltagerne vil blive højt prioriteret, da sociale viceværters hverdag ofte bærer præg af meget alenearbejde, og der samtidigt ikke nødvendigvis vil være mulighed for kollegial faglig sparring lokalt i boligorganisationen.

 

Derudover vil man blive en del af netværksgruppen i MitBL, hvor det vil være muligt at finde kontaktoplysninger, skrive beskeder eller dele relevant materiale med netværkets øvrige medlemmer.

 

De fysiske møder vil som udgangspunkt afholdes ved netværkets deltagere. Værten giver typisk en rundvisning og et kort oplæg om den lokale indsats – det er værten, der vurderer omfanget af dette.

 

Netværksmøderne tilrettelægges i en lille arbejdsgruppe bestående af 1-2 netværksmedlemmer og en konsulent ved Boligsocialnet. Konsulenten er tovholder.

 

Det er gratis at deltage i netværket.

 

 

 

Mødekadence

2-3 årlige fysiske møder

 

 

Målgruppe

Sociale viceværter ansat i en boligorganisation eller boligsocial helhedsplan

 

 

Arbejdsområde

Tryghed og trivsel, konflikthåndtering, forebyggelse af udsættelse, beboerklager, brobygning, individuelt fokus, opsøgende arbejde osv.

 

 

Næste møde

Tirsdag d. 21. september kl. 09:30-15:00, Aarhus

 

 

Tilmelding

Kontakt Nils Thylander på npe@bl.dk eller tilmeld dig næste netværksmøde.